Podmienky Používania

Prevádzkovateľ: Ing. Drahomír Polák – Polaris, sv. Cyrila a Metoda 23 917 01 Trnava, Slovenská republika, IČO: 45233292, DIČ: 1081745929

Webová stránka BestUbytovanie.sk je určená na inzerovanie poskytovania ubytovania a služieb s tým súvisiacich.

Pridávanie inzerátov a využívanie ďalších služieb webovej stránky BestUbytovanie.sk je spoplatnené poplatkami, ktorých ceny sú uvedené v cenníku. V rámci akcie je využívanie služieb zadarmo bez poplatkov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien za poskytované služby. Zmeny cien sa nevzťahujú na už zaplatené obdobie využívania služieb.

Registrovaný používateľ súhlasí so zasielaním faktúr za služby prostredníctvom e-mailu. Z tohoto dôvodu je registrovaný používateľ povinný udržiavať svoj kontaktný e-mail vždy aktuálny. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za neaktivovanie alebo nepredĺženie služieb z dôvodu neuhradenia faktúry, ktorá bola zasalná na neaktuálnu e-mailovú adresu registrovaného používateľa.

Registrovaný používateľ nie je oprávnený sprístupňovať v inzerátoch odkazy na také webové stránky, ktorých obsah je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky (napr. stránky rozširujúce extrémizmus, webové stránky sprístupňujúce detskú pornografiu, stránky porušujúce práva duševného vlastníctva).

Na webovej stránke BestUbytovanie.sk je povolená iba inzercia ponúk ubytovania a služieb s tým súvisiacich.

Na webovej stránke BestUbytovanie.sk je zakázaná inzercia ponúk služieb alebo dopytov služieb, ktoré sú v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu, alebo odstránenie inzerátu, pokiaľ by jeho obsah odporoval vyššie uvedeným podmienkam, príp. dobrým mravom.

Porušenie vyššie uvedených podmienok môže mať za následok nielen zmenu alebo odstránenie zverejnených inzerátov, znemožnenie opätovného pridávania inzerátov, ale môže viesť i k vyvodeniu trestnoprávnej zodpovednosti.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za pravdivosť alebo aktuálnosť informácií a fotografie vo zverejnených inzerátoch. Za zverejnené informácie a fotografie zodpovedá v plnom rozsahu registrovaný užívateľ, ktorý ich na stránku pridal.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by registrovaným užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s použitím informácií z webovej stránky BestUbytovanie.sk a využívaním služieb tejto webovej stránky.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa nie je povolené kopírovanie a opätovné zverejňovanie akýchkoľvek informácií, fotografií a grafických prvkov, nachádzajúcich sa webovej stránke BestUbytovanie.sk.

Prevádzkovateľ môže zasielať registrovaným užívateľom e-maily súvisiace so službami webovej stránky BestUbytovanie.sk alebo aj komerčného charakteru.

Prevádzkovateľ môže kedykoľvek zmeniť alebo prerušiť poskytovanie služieb webovej stránky BestUbytovanie.sk alebo zverejňovanie informácií nachádzajúcich sa na tejto webovej stránke. Nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by registrovaným užívateľom alebo tretím osobám vznikli vplyvom takejto zmeny alebo prerušenia.

Ponuky ubytovania uverejnené v sekcii Katalóg pochádzajú z verejne dostupných zdrojov. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za ich pravdivosť alebo aktuálnosť. O zmenu alebo odstránenie ponuky ubytovania môžete požiadať na info@bestubytovanie.sk

Tieto podmienky používania nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.


Quick search

Price to (€/night): Number of beds:

Become our fan


Support Us
Pridajte si zadarmo ponuku ubytovania na BestUbytovanie.sk!

Polaris - Tvorba webových stránok a počítačovej grafiky