Zásady ochrany osobných údajov

Všetky osobné údaje poskytnuté užívateľom pri registrácii na webovej stránke BestUbytovanie.sk sa zhromažďujú výlučne pre potreby chodu stránky a správne zobrazovanie inzercie na stránke.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje ich používať v súlade s právnymi predpismi, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a GDPR.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že zhromaždené osobné údaje neposkytne tretím osobám bez súhlasu registrovaného užívateľa. V prípade zrušenia webovej stránky BestUbytovanie.sk sa jej prevádzkovateľ zaväzuje zhromaždené údaje o registrovaných užívateľoch bez zbytočného odkladu zlikvidovať.
Za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ tým, že ich chráni pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania. Na tento účel používa primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania.

Každý registrovaný užívateľ má v súvislosti s poskytnutými osobnými údajmi tieto práva:

  1. vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v databáze webovej stránky
  2. vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
  3. vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  4. na možnosť opravy jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania,
  6. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Webová stránka BestUbytovanie.sk zobrazuje reklamy Google AdSense poskytované spoločnosťami tretej strany. Tieto spoločnosti môžu používať údaje (nikdy však meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo) o vašich návštevách týchto alebo iných webových stránok k poskytovaniu reklám na tovar a služby, ktoré vás zaujímajú.
Spoločnosť Google (ako dodávateľ) používa na zobrazovanie reklám súbory cookie. Vďaka súboru cookie DART môže spoločnosť Google zobrazovať reklamy užívateľom na základe ich návštev na webových stránkach nachádzajúcich sa na internete.
Súbor cookie DART spoločnosti DoubleClick používa služba Google v reklamách zobrazovaných na webových stránkach účastníkov zobrazujúcich reklamy AdSense pre obsah. Keď užívateľ navštívi webovú stránku účastníka služby AdSense a zobrazí reklamu alebo na ňu klikne, môže byť do prehliadača tohto koncového užívateľa zaslaný súbor cookie. Údaje nazhromaždené z týchto súborov cookie umožňujú účastníkom služby AdSense lepšie poskytovať a spravovať reklamy na svojich stránkach aj v rámci celého internetu.
Prevádzkovateľ, ktorý na svojich stránkach zobrazuje reklamu Google Adsense, nemá s týmto zberom dát nič spoločného. Za zber informácií nesie plnú zodpovednosť spoločnosť Google.
Ak nechcete, aby o vás boli zhromažďované tieto dáta, môžete vo svojom prehliadači zakázať prijímanie súborov cookie alebo vypnúť JavaScript.


Quick search

Price to (€/night): Number of beds:

Become our fan


Support Us
Pridajte si zadarmo ponuku ubytovania na BestUbytovanie.sk!

Polaris - Tvorba webových stránok a počítačovej grafiky